LOGIN   l  SIGN UP


  Shopping bag


 

   Tel. 083 -572-9982     
  Live Chat
finejewelthai.com จำหน่าย แหวนเพชร แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น แหวนทองคำขาว แหวนทองคำ แหวนคู่ แหวนเงิน แหวนคู่เงิน ทองคำขาว ทองคำ พาลาเดียม พลอยแท้ พลอยราศี พลอยประจำเดือนเกิด แหวน สร้อยคอ ต่างหู จี้ สร้อยแขน กำไล เครื่องประดับ แหวนรุ่น

For your Wedding

เตรียมเงินเตรียมทองให้พร้อมสำหรับงานแต่ง

สำหรับคู่รักวางแผนจะแต่งงาน หรือว่าที่คู่บ่าวสาวมือใหม่ทั้งหลาย.... อาจจะมึนงง สับสนกับคำเรียกเฉพาะเกี่ยวกับเงิน ๆ ทอง ๆ ทั้งสำหรับเตรียมในงานแต่งงาน และหลังงานแต่งงาน และเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ สำหรับงานแต่งงานและชีวิตคู่ของคุณค่ะ เราได้หาความหมายของคำเรียกต่าง ๆ มาฝาก ดังนี้คะ

สินสอด หมายถึงทรัพย์สินที่ฝ่ายเจ้าบ่าวนำมามอบให้ผู้ปกครองเจ้าสาวเพื่อตอบแทนที่เจ้าสาวยอมสมรส โดยทั่วไปนิยมมอบในวันหมั้น แต่ที่รอไว้มอบในวันแต่งก็มี

ทองหมั้น หมายถึง ทองคำที่เจ้าบ่าวมอบให้เจ้าสาวในการหมั้น ในสมัยโบราณนั้นไม่มีการมอบแหวนเพชร เพราะถือว่าทองคือของหมั้น เป็นสัญลักษณ์แทนคำสัญญาว่าจะแต่งงานกันต่อไป เมื่อแต่งงานแล้ว ทองหมั้น หรือของหมั้นจะถือเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิง

สินเดิม หรือสินส่วนตัว ได้แก่ ทรัพย์สินที่ต่างฝ่ายต่างมีติดตัวมาก่อนสมรส รวมถึงทรัพย์สินที่ได้รับเป็นการเฉพาะตัวหลังจากสมรส เช่น มรดก และทรัพย์ที่มีผู้มอบให้โดยเสน่หา รวมทั้งเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เครื่องประดับกายตามฐานะ และเครื่องใช้ส่วนตัว สินเดิมนี้ถ้าขายได้เงินมา ก็จะถือว่าเป็นเงินเป็นสินส่วนตัว หรือนำเงินสินเดิมไปซื้อสิ่งของ ก็ให้ถือว่าสิ่งของนั้นเป็นสินส่วนตัวด้วย โดยเจ้าของสินเดิมมีอำนาจจัดการทรัพย์ของตนอย่างเต็มที่

สินสมรส เป็นทรัพย์สินที่สามี ภรรยาได้มาระหว่างสมรสกัน ยกเว้นส่วนที่ระบุไว้ว่าเป็นสินเดิมและสินส่วนตัว สินสมรสนี้มีความหมายครอบคลุมถึงเงินเดือน โบนัส เงินรางวัล และมรดกที่ระบุตามพินัยกรรมว่ามอบให้ทั้งคู่ รวมทั้งดอกผลอันเกิดจากสินเดิม เช่น ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากที่มีมาก่อนแต่งงาน ถือเป็นสินสมรส ทั้งสองฝ่ายมีอำนาจจัดการร่วมกัน หรือจัดการโดยอีกฝ่ายยินยอม เว้นแต่จะตกลงให้สิทธิ์ขาดแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไว้ก่อนสมรส

สินบริคณห์ ได้แก่ สินเดิมและสินสมรสรวมกัน ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามระเบียบประเพณีที่ชัดเจน และมีตัวบทกฎหมายกำกับดูแลการมอบสินสอดทองหมั้น โดยจัดต่อหน้าสักขีพยานที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่

ยังมีเรื่องเงินทองอีกประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสมรส นั่นคือเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่ง, ซึ่งบางอย่างก็มีข้อกำหนดว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ อย่างเช่น ขันหมาก สินสอด ทองหมั้น ที่ฝ่ายชายจะต้องจัดหามา แต่ในบางเรื่องไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ เป็นไปตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม จากที่เคยเห็นและเคยได้ยินมา พอจะสรุปวิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายได้ดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายในพิธีเช้า ตั้งแต่งานหมั้น พิธีสงฆ์ ไปจนถึงหลั่งน้ำสังข์และเลี้ยงแขกเหรื่อ
ฝ่ายชาย - ขันหมาก สินสอด ทองหมั้น แหวนหมั้น ซองเงิน หรือเครื่องทองรูปพรรณแจกเด็กและญาติฝ่ายหญิงที่กั้นประตู เงินค่าไถ่ รองเท้า และค่าล้างเท้าเจ้าบ่าว สมัยก่อน เมื่อเจ้าบ่าวผลัดผ้าจะขมวดเงินไว้ที่ชายผ้าด้วย นอกจากนั้นฝ่ายยังต้องจัดผ้าไหว้บรรพบุรุษของฝ่ายหญิง และผ้าไหว้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงด้วย
ฝ่ายหญิง – จัดงานหมั้นและพิธีเช้า เตรียมอาหารและของเลี้ยงพระ เลี้ยงแขก รวมถึงเครื่องดื่มของชำร่วย การตกแต่งในงาน ดนตรี ชุดเจ้าสาว ผ้าไหว้ผู้ใหญ่ฝ่ายชาย และซองเงินหรือเครื่องทองรูปพรรณแจกเด็กที่ยกขันหมากเอก และซองเงินหรือของแถมพกสำหรับคนในขบวนขันหมาก และฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ซื้อของตกแต่งห้องหอด้วย

Untitled Document

ABOUT AMORE
  l  FEEDBACK  l   CUSTOMER SERVICE   l  NEWS  l  SITE MAP l Amore ' Diamond @ Copyright

  l Get discount